Naši siedmaci sa zúčastnili na súťaži Spoznajme Európu, ktorá preverila ich vedomosti o Európskej únii a jej inštitúciách. Organizátormi podujatia boli Centrum voľného času Starého Mesta, Obvodný detský parlament Bratislava – Staré Mesto a Európske informačné centrum, ktoré na súťaž poskytlo svoje priestory.

Na súťaži sa zúčastnili trojčlenné družstvá siedmich staromestských základných škôl. Naše družstvo tvorili siedmaci Zuzka Brhlová, Daniel Beutelhauser a Peter Velčický. Súťažili v troch častiach. Prvá bola zameraná na základné informácie o Európe, druhá na európske zaujímavosti. V obidvoch častiach sa naše družstvo prezentovalo vynikajúco. V tretej časti, ktorá preverila zručnosť zúčastnených žiakov pri úlohe čo najrýchlejšie zložiť skladačku puzzle s tematikou symbolov Európskej únie, stačila malá nepozornosť, ktorá našich reprezentantov odsunula z medailovej pozície. Súťaž bola zároveň spojená so slávnostným otvorením výstavy prác výtvarnej časti súťaže Európa v škole.

Share This