Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu s názvom Správaj sa normálne, v ktorom sa zúčastňujú naši piataci. Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s PZ SR.

Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou. Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje informácie napr., o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.), ale najmä preventívnu funkciu (napr., poskytuje konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.

Share This