V posledný septembrový deň navštívili žiaci 8.A a 8.B triedy v rámci vyučovacieho predmetu Svet práce Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá je prvou botanickou záhradou na Slovensku a jej dnešná plocha je 7,5 ha.

Prostredníctvom odborného výkladu výskumného pracovníka Botanickej záhrady sa  žiaci mohli dozvedieť veľa informácií o mnohých z vyše 5000 druhov rastlín, ktoré sa v nej nachádzajú. Okrem iného si prezreli aj rozárium s vyše 150 prevažne novošľachtenými ružami. Žiakov najviac zaujali skleníky  s tropickými a subtropickými rastlinami, kaktusmi a sukulentmi, palmami a ďalšími exotickými rastlinami.

OZNAČENIA
Share This