Dňa 12. 11. 2015 sa na našej škole konalo školské kolo Technickej olympiády.

V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 12 žiakov.
V kategórii B (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) súťažilo 9 žiakov.

Výsledky:

Kategória A:

1. miesto: Ferdinand Slezák (9.A)

2. miesto: Leo Hanzel (9.A)

3. miesto: Tom Davidson (9.A)

 

Kategória B:

1. miesto: Jakub Siváček (7.A)

2. miesto: Adrián Hokina (7.A)

3. miesto: D. Obuchová (7.A)

Share This