Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03. 04. 2019 nebudú mať žiaci 5., 6., 7., a 8. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 9). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

Rodičov deviatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Zabaľte im desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Dohliadnite, aby mali so sebou aspoň 2 funkčné perá, ktoré píšu namodro, kalkulačku, rysovacie pomôcky. Nič iné pri testovaní nesmú používať.  Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie dostali všetci žiaci, nájdete ich aj na stránke NÚCEM:
Share This