Harmonogram*
Testovanie 9-2014
12. marec 2014
(streda)
Dôležité upozornenie: deviataci musia sedieť vo svojich laviciach už o 7:45. Pozorne si prečítajte informácie na stránke NUCEM – pomôcky a zákazy.

Slovenský jazyk a literatúra

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 8.10 – 8.15 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 8.15 – 9.15 h (60 minút) – administrácia testu 9.15 – 9.20 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH 9.20 – 9.40 h (20 minút) – prestávka

Matematika

9.40 – 9.50 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH 9.50 – 9.55 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 9.55 – 10.55 h (60 minút) – administrácia testu 10.55 – 11.00 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

OH = odpoveďové hárky

Share This