Na chvíľu sa premeniť sa na Sarah Bernhardtovú, nájsť štyri ročne obdobia, vymyslieť v skupine reklamu bez toho, aby sa spomenulo, čo reklamuje a je pre ostatných hádankou. Aj takéto úlohy plnili naši deviataci 23.5.2013 na výstave Umelecké poklady. Secesia v Mirbachovom paláci.

Prostredníctvom vzdelávaciemu  programu pre školy Objav umenie v Galérii mesta Bratislavy sa žiaci hravou formou  oboznámili  s osobnosťami secesie, ako sú Alfons Mucha, František Kupka či Jan Preisler, ale aj výberom z tvorby Ladislava Mednyánszkeho, Antona Jasuscha či Martina Benku.Dozvedeli sa niečo o ich osobnom živote, o období, v ktorom žili a aj vďaka tomu mohli lepšie porozumieť dielam  a ich výrazovým prostriedkom. Žiaci si obrazy prezerali, hovorili, čo na nich vidia, a niektorí aj čo cítia.

OZNAČENIA
Share This