Pri príležitosti 15. výročia prinavrátenia pôvodného názvu škole sa na druhom stupni konala dňa 6. novembra 2017 vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi. Výstavu venovanú osobnosti Dr. Hodžu pripravil Ústav politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika.

Svojou prítomnosťou nás poctila pani Jela Bučková, ktorá predniesla pozdrav od Jána Pálku z USA, vnuka Milana Hodžu. Na slávnosti sa zúčastnili aj prof. Dušan Bakoš z Nadácie M. R. Štefánika, zástupcovia Ústavu politických vied SAV, učitelia a žiaci našej školy.

Po otvorení panelovej výstavy absolvovali deviataci diskusiu s historikmi venovanú M. Hodžovi. Žiakom na ich otázky odpovedali Dr. Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, doc. Vladimír Goněc a Dr. Ferdinand Vrábel, obaja z ÚPV SAV. Vo svojich príspevkoch sa venovali najmä jeho politickému profilu a pôsobeniu v kreslách predsedu vlády, ministra poľnohospodárstva a školstva.

Share This