Okresné kolo Technickej olympiády (TO) sa konalo 29. 11. 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Petržalke. Za ZŠ s MŠ Milana Hodžu postúpili víťazi školského kola TO v dvoch kategóriách.

V kategórii B (žiaci 5., 6., 7. ročníkov)  nás vynikajúco reprezentoval Mateo Hernando zo 7.B triedy, ktorý sa po absolvovaní teoretickej a praktickej časti (výrobok: Vešiak na kľúče) stal víťazom v okrese Bratislava I a postúpil do krajského kola TO.

V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníkov), ktorá je súťažou dvojíc, nás zastupovali Simon Šinkovic a Michal Vrba z 8.B. Obaja si veľmi dobre počínali v teoretickej aj praktickej časti . Ich výrobok rapkáč bol dokonca ohodnotený 55 bodmi z možných 60 a spolu s bodmi za teoretickú časť obsadili 1. miesto v okrese Bratislava I a postupujú do krajského kola súťaže TO.

OZNAČENIA
Share This