Naši siedmaci sa zúčastnili na výchovnom koncerte, na ktorom sa im predstavila s renesančnou hudbou skupina Musica poetica z Trenčína.

Vystúpenie sa uskutočnilo v Zichyho paláci. Päťčlenná skupina pre nás pripravila asi hodinový program,  počas ktorého sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Prezreli sme si hudobné nástroje, napr. šalmaj, flauty, renesančnú gitaru, tamburínu, na ktorých nám hudobníci predviedli krátke hudobné ukážky. Medzi nimi zaznela aj anglická pieseň, ktorá sa kedysi hrala na anglickom kráľovskom dvore. Z koncertu sme sa vracali s dobrou náladou, obohatení o nové vedomosti a zážitky.

OZNAČENIA
Share This