V Zichyho paláci pokračuje aj tento rok cyklus výchovných koncertov, ktoré pre školy organizuje oddelenie kultúry MČ Staré Mesto.

Naši piataci z oboch  tried mali možnosť uvidieť predstavenie rôznych druhov tanca z minulosti i súčasnosti. Žiaci tak porovnávali elegantné tance z kráľovského prostredia, dynamické ľudové tance a videli aj prvky baletu či súčasné moderné tance.

Share This