Vo francúzskom jazyku sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov, 6 v kategórii 1A a 6 v kategórii 1B.

V decembri 2006 sa konali školské kolá olympiád v cudzích jazykov.

V nemeckom jazyku sa súťaže v kategórii 1B (8.-9.ročník) zúčastnilo 22 žiakov.
Umiestnenie:
1. miesto Dominika Fischerová, 9. A        (postupuje do okresného kola)
2. miesto Henrieta Tršová, 9. B
3. miesto Petra Bačová, 9. B

V anglickom jazyku sa súťaže v kategórii 1A (5.-7.ročník) zúčastnilo 7 žiakov.
Umiestnenie:
1. miesto Natália Dragašičová, 7. A (postupuje do okresného kola)
2. miesto Barbora Holodová, 7. A
3. miesto Michaela Lužicová, 7. A

V kategórii 1B (8.-9.ročník) sa zúčastnilo 17 žiakov.
Umiestnenie:
1. miesto Eva Laciková, 9. B (postupuje do okresného kola)
2. miesto Noemi Csápaiová, 8. A
3. miesto Paulina Homolová, 9. B

Umiestnenie:
Kategória 1A
1. miesto Michaela Soukupová, 7. A (postupuje do krajského kola)
2. miesto Natália Dragašičová, 7. A
3. miesto Ján Bečky, 7. B a Michaela Lužicová, 7. A

Kategória 1B
1. miesto Eva Laciková, 9. B (postupuje do krajského kola)
2. miesto Lenka Zajdenová, 9. B
3. miesto Noemi Csápaiová, 8. A

Share This