V školskom roku 2008/2009 pracuje v našej škole opäť mnoho záujmových krúžkov, v ktorých môžu deti zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Na 1. stupni pracujú záujmové krúžky v rámci ŠKD:

 • vlastivedný
 • športový 2x
 • výtvarné techniky
 • pohybovo-dramatický
 • literárno-dramatický

Na 2. stupni sme otvorili tieto krúžky:


 • Volejbal : pán Šimkanin
 • Futbal – mladší žiaci: pán Šimkanin
 • Futbal – starší žiaci: pán Ferko
 • Posilňovňa a floorbal: pán Ferko
 • Stolný tenis – mladší žiaci: pani Kendralová
 • Stolný tenis – starší žiaci: pán Penkala
 • Basketbal: pani Krajčová
 • Anglický jazyk pre pokročilých: pani Holičová
 • Francúzsky jazyk: pani Nyekyová
 • Slovenčina pre deviatakov: pani Karlíková
 • Slovenčina pre deviatakov: pani Juráčková
 • Matematika pre deviatakov: pani Šrolová
 • Matematika pre deviatakov: pán Penkala
 • Tvorivé písanie: pani Šimková
 • Rozhlasový: pani Šimková, pani Bajusová
 • Školský časopis: pani Bajusová
 • Zdravotnícky: pani Fešková
 • Mladý vedec – chémia názorne: pán Homola
 • Výtvarné techniky: Pani Slížová – Grédiová
Share This