TRIEDY → 9.B (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  Juraj Valent

Zoznam žiakov 9.B:

A.K.
A.M.
I.M.
J.V.
K.S.
L.Š.
L.Z.
L.R.
M.J.
M.M.
M.U.
M.P.
M.V.
N.T.
S.J.B.
S.Š.
S.H.
S.Š.
S.L.
T.H.
Z.B.