UČITELIA → Juraj Valent

učiteľ 2. stupeň, triedny učiteľ 9.B