UČITELIA → Bianka Kúdelová

učiteľ 1. stupeň, triedny učiteľ 1.A

Bianka Kúdelová v udalostiach: