UČITELIA → Daniela Lackner

vedúci Škd, vychovávateľ,