Naši piataci sa zúčastnili na zaujímavom podujatí s názvom Glück auf! Gašpar im Hauerland v nemeckom jazyku. Bábkové predstavenie sa konalo v Goetheho Inštitúte na Panenskej ulici.

Návšteve samotného predstavenia predchádzala príprava zameraná na zoznámenie sa s témou a neznámou slovnou zásobou. Po podujatí žiaci pracovali s pracovnými listami zameranými na pochopenie hry. Piataci tak mali vynikajúcu možnosť zažiť cudzí jazyk, ktorý sa učia prvý rok, inak ako len na hodinách nemeckého jazyka.

Pin It on Pinterest

Share This