Naši piataci sa zúčastnili na zaujímavom podujatí s názvom Glück auf! Gašpar im Hauerland v nemeckom jazyku. Bábkové predstavenie sa konalo v Goetheho Inštitúte na Panenskej ulici.

Návšteve samotného predstavenia predchádzala príprava zameraná na zoznámenie sa s témou a neznámou slovnou zásobou. Po podujatí žiaci pracovali s pracovnými listami zameranými na pochopenie hry. Piataci tak mali vynikajúcu možnosť zažiť cudzí jazyk, ktorý sa učia prvý rok, inak ako len na hodinách nemeckého jazyka.

Share This