Poslednou športovou akciou v tomto školskom roku, na ktorej sa zúčastnila naša škola, bol Beh olympijského dňa v Horskom parku 27.6.2012.

Do akcie sa zapojilo 15 žiakov našej školy. Všetci vzorne reprezentovali ZŠ s MŠ Milana Hodžu a spolu obsadili pekné piate miesto. V jednotlivých kategóriách sme mali aj víťazov. V kategórii žiačok 9.ročníka zvíťazila Klára Karmanová. Spomedzi žiačok 5. ročníka si bronzové umiestnenie vybojovala Paulínka Hromeková. V kategórii žiakov 5. ročníka sa darilo Jankovi Krošlákovi, ktorý sa umiestnil na výbornom druhom mieste. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme k výborným výsledkom.

OZNAČENIA
Share This