Žiaci 3. ročníka navštívili tvorivé dielne v priestoroch ÚĽUVu.

Tvorivé dielne  predstavujú inovatívnu a zážitkovú formu vzdelávania, prostredníctvom ktorej deti nahliadajú do histórie remesla. Naši žiaci si skúsili prácu na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny, utkali si náramok  na doštičke a oboznámili sa s maľbou na sklo a podmaľbou. Práca ich nesmierne nadchla a vlastnoručne zostaveným výrobkom sa veľmi tešili.

OZNAČENIA
Share This