Dňa 11. septembra 2003 p. učiteľky Šimková a Škorupová zorganizovali besedu, ktorej sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov s pani Katarínou Lofflerovou, priamou účastníčkou udalostí Holocaustu, ktorá má dnes 90 rokov.

Žiaci si veľmi pozorne vypočuli rozprávanie o týchto udalostiach a dozvedeli sa veľa zaujímavého o tomto období našich dejín.

Share This