Pri príležitosti pamätného dňa „Holocaustu“ žiaci II. stupňa našej školy navštívili Múzeum židovskej kultúry.

Návšteva múzea bola veľmi podnetná a výchovne účinná. Ukázalo sa, že mnohí žiaci vedeli len veľmi málo o židovskej komunite v starej Bratislave a osobitne citovo vnímali osud Židov v čase nacizmu. Žiaci a učitelia získali množstvo materiálu, ktorý využijú na hodinách rôznych predmetov.
Podujatie sme umocnili zastavením sa pri pamätníku holocaustu a k téme sme sa vracali prostredníctvom slohových prác a referátov.

Share This