Naši piataci sa zúčastnili na XI. ročníku medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti v kine Mladosť, konkrétne na časti venovanej osobnosti slovenskej animácie.

V tomto ročníku podujatia ju zastupoval výtvarník, animátor, ilustrátor Koloman Leššo. Prehliadku jeho filmov otvoril režisér František Jurišič a prostredníctvom krátkej prednášky deti oboznámil aj so základmi techniky tvorby animovaných filmov. Deti mali možnosť vidieť filmy ako Najmenší hrdinovia, Golem, Hliník a Blatnica, O múdrom prasiatku. Sledovali ich s podobným záujmom ako ich rodičia približne pred tridsiatimi rokmi.

Share This