Traja naši žiaci sa zúčastnili na obvodných majstrovstvách v šachu žiakov a žiačok v Centre voľného času na Štefánikovej ulici a dosiahli skvelé výsledky.

Na súťaži, ktorá sa uskutočnila pod záštitou CVČ a Bratislavského šachového zväzu sa stretlo 17 detí z 5 škôl (OGY Vazovova, ZŠ Vazovova, Hlboká, Jelenia, Dr.M.Hodžu). Ruben Lacina zvíťazil v kategórii žiakov a domov si odniesol krásnu trofej za 1. miesto. Spolu s Alexandrou Moran, ktorá získala v kategórii žiačok skvelé 2.miesto, postupuje do krajského kola majstrovstiev. Viktória Študentová prispela k spoločnému úspechu krásnym 4. miestom v kategórii žiačok. Všetkým trom šachistom srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This