Naši žiaci sa každý rok zúčastňujú na Biologickej olympiáde, ktorú organizuje IUVENTA.

Biologická olympiáda sa skladá z troch častí – Farebný les, Spiaci les, Zelený les. Žiaci v súťaži získavajú nové poznatky a vedomosti o stromoch, zvieratách a rastlinách, ktoré nachádzajú v blízkom okolí alebo na území Slovenska.

V tomto roku sa olympiáda konala v dňoch 18. decembra 2009, 16. marca 2010 a 27. apríla 2010. Z prvého stupňa sa olympiády zúčastnili tri družstvá žiakov štvrtého ročníka:

Hedera Helix (Tomáš Walentín, Richard Osvald, Michal Mazáček, Dominika Rezeková, Filip Švorc)

Lipa (Margita Mustafiová, Teresa Ferencová, Simona Jureková, Zuzana Lieskovská, Tereza Marušková)

Kvapka (Tereza Tvarožková, Samuel Filip, Samuel Hrbáček, Michaela Probstová, Sofia Ružičková)

Na olympiáde sa zúčastnili aj piataci. Ich družstvo malo názov:

Aggresywne Rajčiny (Raffaele Lomartire, Jakub Šimuni, Radoslav Brunovský, Kristína Hassanová, Barbora Sirotová, Adrián Kozáčik)

Celkové výsledky súťaže boli pre našu školu veľmi potešujúce.

V kategórií štvrtých ročníkov získalo družstvo Hedera Helix 1. miesto, družstvo Lipa skončilo na piatom mieste a družstvo Kvapka na siedmom mieste.

V kategórií piatych ročníkov družstvo Aggresywne Rajčiny obsadilo 2. miesto.

Úspešným družstvám gratulujeme!

 

 

OZNAČENIA
Share This