biológia v udalostiach:

Vychádzka do Horského Parku

   Udalosť    Nezaradené   8. 10. 2014

V jedno slnečné popoloudnie sme sa so žiakmi vybrali do Horského Parku . Sprevádzala nás pani Repková z CVČ. Cieľom vychádzky bolo nazbierať si listy do herbáru a plody rastlín do zbierky, ktorú budu žiaci potrebovať k biologickej olympiáde. Cestou sme videli mnoho zaujímavých živočíchov (žižiavky, salamandry) a hľadali sme ... čítať ďalej

Energia tretieho tisícročia

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2011

Žiaci šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Energia tretieho tisícročia, kde si mohli vyskúšať výrobu energie "na vlastnej koži". Spoznávali alternatívne zdroje energie pomocou zaujímavých exponátov. ... čítať ďalej

Aj v triede sa môžu vyliahnuť motýle…

   Udalosť    2. stupeň   9. 6. 2011

V troch triedach na druhom stupni sa to podarilo. A nebolo to vôbec zložité. Húsenice so sieťkou na chov motýľov sa dajú jednoducho kúpiť pod názvom Motýlia záhrada.A tak nám z Veľkej Británie došli poštou balíčky. V každom bolo päť húseníc Babôčky Bodliakovej. Spokojne si lozili v nádobke s potravou a doslova rástli pred ... čítať ďalej

Biologická olympiáda

   Úspechy    2. stupeň   10. 5. 2010

Naši žiaci sa každý rok zúčastňujú na Biologickej olympiáde, ktorú organizuje IUVENTA.Biologická olympiáda sa skladá z troch častí - Farebný les, Spiaci les, Zelený les. Žiaci v súťaži získavajú nové poznatky a vedomosti o stromoch, zvieratách a rastlinách, ktoré nachádzajú v blízkom okolí alebo na území Slovenska. V ... čítať ďalej