Posledné školské kolo – Zelený les absolvovali štvrtáci a piataci určovaním živých rastlín. Po tomto poslednom kole sa určí, ktorá skupina zo štvrtákov a piatakov postúpi do obvodného kola.

Share This