Dňa 10.12.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo VI. ročníka Dejepisnej olympiády. Školské kolo organizačne zabezpečovala naša škola za spolupráce CVČ na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Žiaci súťažili v štyroch kategóriách podľa tried (F – 6.ročník, E – 7.ročník, D – 8.ročník, C – 9.ročník) v písomnej forme (test), ktorý obsahoval otázky z predpísaného prebraného učiva a otázky zo stanoveného monotematického celku (kategórie E a F – Staroveký Egypt, kategórie C a D – Prvá svetová vojna). Žiaci boli na súťaž pripravovaní svojimi učiteľmi dejepisu, Mgr. Bogdanowicz, Mgr. Lukčíkovou a Mgr. Valentom.

 

Na školskom kole olympiády sa zúčastnilo celkovo 46 žiakov všetkých kategórií. Úspešných riešiteľov (nad 60% bodov) bolo 12.

Podľa kategórií boli úspešnými riešiteľmi žiaci:

C

Jakub Šimuni (IX.A)

Radoslav Brunovský (IX.A)

Dávid Podhradský (IX.A)

Benjamín Morvay (IX.A)

D

Rebeka Luknárová (VIII.B)

Marcus Blahuta (VIII.A)

Martin Spurný (VIII.A)

E

Adam Kadlec ( VII.A)

Rebeka Lacinová (VII.A)

Filip Škorec (VII.B)

Kristína Gondová (VII.A)

F

Ján Šedivý (VI.A.)

 

Nakoľko Dejepisná olympiáda je postupovou súťažou, najlepší riešitelia za každú kategóriu postúpili do kola okresného. Okresné kolo sa konalo 11.2.2014 a organizačne ho zabezpečovala ZŠ s MŠ M. R.  Štefánika v Bratislave.

Za školu sa na ňom zúčastnili žiaci:

C –       Dávid Podhradský, úspešný riešiteľ (IX.A)

D –       Marcus Blahuta (VIII.A)

E –       Adam Kadlec (VII.A)

F –       Ján Šedivý (VI.A)

 

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Share This