Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.

Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v utorok 10.12. Zúčastnilo sa 20 tretiakov, 6 štvrtákov a 19 piatakov. Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník sú to Matej Uhliarik, Stella Weissová, Laura Hurtová, Soňa Munková, Tereza Rajecová (všetci III.A), Matúš Penkala, Ema Hanzelová, Soňa Horáčková, Lujza Michálková, Lukáš Répáš (všetci III.B), Matej Čillik, Eduard Ďurkáč (obaja IV.A), Hugo Pikaly (IV.B), Júlia Mišíková, Gabriela Michálková (obe V.A), Gréta Jajcayová, Marián Meško, Tomáš Knepp, Šimon Mydliar (všetci V.B).

V stredu 11.12. si vyskúšali svoje vedomosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka.
Ako úspešní riešitelia skončili Martin Kačáni, Ján Šedivý, Filip Švehlák, Daniela Mozolová, Egor Shvygert, Laura Repášová (všetci VI.A), Adam Kadlec (VII.A), Simona Masná (VIII.A) a Sabina Gírethová (VIII.B).

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

OZNAČENIA
Share This