Po úspešnom školskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v decembri 2014, pokračovali jeho úspešní riešitelia v obvodnom kole. To bolo pripravené pod patronátom ZŠ s MŠ Grösslingova a našu školu na ňom reprezentovali dvaja žiaci – Markus Blahuta a Martin Spurný, obaja z IX.A.

Obaja súťažiaci reprezentovali školu v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov deviatych ročníkov a žiakov osemročných gymnázií. V konkurencii pätnástich žiakov obsadili Markus a Martin 7. a 4. miesto a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.

Obom žiakom patrí vďaka za svedomitú prípravu a vzornú reprezentáciu školy.

Share This