Pozývame vás na zápis do 1. ročníka.

Presný termín zápisu určuje VZN, ktoré vydáva starosta MČ Staré Mesto – www.staremesto.sk

Zápis prvákov bude konať v piatok 13. februára od 14:00 do 18:00 a v sobotu 14. februára od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej ulici.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
Share This