Cieľom bolo priblížiť rodičom a širokej verejnosti prácu našich detí a učiteľov na vyučovacích hodinách a mimoškolských činnostiach. Atmosféra bola vynikajúca, rodičia milí a chápajúci trému učiteľov aj žiakov, veď rodičia na vyučovaní nesedia často. Na vyučovaní bolo 127 hospitácií.

Share This