Už štvrtý rok pripravujeme v rámci Dňa otvorených dverí pre deti z materských škôl tvorivé dielne. Deti prišli s pani učiteľkami z materských škôl, alebo individuálne s rodičmi. V každej triede si mohli vyrobiť zaujímavé výrobky s jarnou tematikou, žiaci z III.A si pre ne pripravili divadelné predstavenie v telocvični. Kým deti vyrábali, rodičia si mohli pozrieť priestory školy  a pýtať sa pani učiteliek na všetko, čo chceli o vyučovaní i mimoškolských aktivitách vedieť. Všetci žiaci sa malým kamarátom venovali so zanietením a malí škôlkári sa s nami cítili veľmi dobre. Odniesli si množstvo vlastnoručne vyrobených drobností a úsmev na tvári.

OZNAČENIA
9.A
Share This