Naši siedmaci a ôsmaci sa zúčastnili na Dni otvorených dverí Štátneho archívu v Bratislave. Témou tohtoročného dňa boli „Choroby a infekčné nákazy v dejinách“. Žiaci sa dozvedeli o dejinách jednotlivých nákazlivých chorôb, prezreli si výstavu dokumentov k danej téme a po prehliadke spojenej s výkladom mali možnosť nazrieť do archívnych depotov.
Pracovníci archívu pripravili našim žiakom kvíz, ale aj ukážky písania brkom a pečatenie pôvodnými kovovými pečatidlami.

OZNAČENIA
Share This