Žiaci oboch tried deviateho ročníka sa zúčastnili na exkurzii počas Dňa otvorených dverí v Štátnom archíve v Bratislave, ktorý bol tento rok venovaný téme Vinohradníctvo a vinárstvo na území Bratislavskej župy.

Výstava bola sprevádzaná odborným výkladom. Žiaci si „prešli“ dejinami vinohradníctva od najstarších čias po 20. storočie a aktívne sa zapájali do programu exkurzie, ako aj do vypĺňania tajničiek a kvízov.

Juraj Valent, Katarína Kanková

OZNAČENIA
Share This