Každoročnou udalosťou v našej škole býva Deň otvorených dverí.

Rodičia mali opäť možnosť prísť do jednotlivých tried priamo na vyučovanie. Stretli sme sa s ich veľkým záujmom. Dokonca sa prišli pozrieť aj rodičia budúcich prváčikov. Návšteve sa potešili aj deti a boli v tento deň ešte viac usilovné a aktívne. Boli rady, že môžu svoje schopnosti a zručnosti predviesť aj pred mamičkou či oteckom. Rozvrh sme upravili tak, aby bol zaujímavý a pestrý. V niektorých triedach ukončili tento deň krátkym kultúrnym programom.

Share This