Naši žiaci, ktorí sa učia ruský jazyk, sa zúčastnili na Dňoch ruskej kultúry v Súkromnom slovanskom gymnáziu na Žitavskej ulici.

Prostredníctvom zaujímavej prezentácie sa oboznámili  s geografiou, stručnými dejinami, kultúrou, architektúrou, významnými osobnosťami Ruska. Žiaci robili aj vedomostný test, v ktorom preukázali vynikajúce vedomosti z ruskej kulturológie a boli odmenení  diplomom a sladkosťami.  Deviataci pomáhali pripravovať ruské národné jedlo pelmeni a piataci a šiestaci vyrábali matriošky. Chlapci sa zúčastnili na golfovom turnaji.  Domov sa vrátili plní dojmov a obohatení novou skúsenosťou.

OZNAČENIA
Share This