Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole od 15. februára 2014, alebo si ju stiahnuť z internetovej stránky www.staremesto.sk v sekcii školstvo – tlačivá.

Podmienky prijatia dieťaťa nájdete na tejto stránke školy časti info o škole – o prijímaní žiakov
Vyplnenú žiadosť s potvrdením od lekára treba priniesť v termíne od 3. do 7. marca 2014 v v pracovných dňoch čase od 7:00 do 8:00 a v čase od 10:00 do 14:00 h. V týždni od 10. do 14. marca len v čase od 10:00 do 14:00.

Prosíme, aby ste vyhradený čas rešpektovali, pretože sa musíme venovať deťom.

Share This