Žiaci 9. ročníka sa v piatok 24. januára 2014 zúčastnili prezentačnej akcie – Deň župných škôl v Avione. Okrem iného si tam mohli pozrieť prezentácie 45 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom akcie bolo pomôcť rodičom a deťom pri výbere školy, resp. budúceho povolania, rozhodnúť sa, kam po skončení základnej školy. Deviataci sa zoznámili s ponukou jednotlivých stredných škôl a mali možnosť porozprávať sa so študentmi a pedagógmi na jednotlivých stredných školách.

OZNAČENIA
Share This