Olympiáda v nemeckom jazyku (ONJ) je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťaž je členená na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú Medzinárodnej olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa organizuje každé 4 roky.

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa na našej škole konalo  12. 12. 2013. Jeho víťazom sa v kategórii 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) stal Adam Kadlec zo 7.A. Strieborné miesto obsadila Martina Grančičová (7.B) a bronzové miesto patrí Richardovi Rogožníkovi (7.B).

V obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 23.01.2014, našu školu reprezentoval Adam Kadlec.

Súťažnými disciplínami boli počúvanie s porozumením, gramatický test a ústny prejav (popis obrázku a voľný rozhovor). Vo veľmi silnej konkurencii staromestských základných škôl a osemročných gymnázií sa Adam Kadlec umiestnil na 6. mieste a stal sa úspešným riešiteľom.

Blahoželáme mu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

OZNAČENIA
Share This