Dňa 13. 9. 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili na divadelnom predstavení Divadla z chatrče.
Amatérski herci z dramatického krúžku komunitného centra v Moldave nad Bodvou predviedli scénu o vlastnom živote- tragický príbeh mladého chlapca z osady. Hru sprevádzali rómske piesne s textami upravenými pre potreby divadla.
Dramatický krúžok navštevujú mladí Rómovia, ktorým divadelné aktivity umožňujú zmysluplne prežiť voľný čas a rozvíjať vlastnú osobnosť.

Share This