Žiaci tretieho a štvrtého ročníka v rámci dopravnej výchovy navštívili dopravné ihrisko na Exnárovej ulici.

Najskôr si zopakovali pravidlá cestnej premávky, ktoré si následne overili na detskom dopravnom ihrisku. Precvičili si úlohu chodca aj šoféra na bicykli, či kolobežke. Dostali aj vodičské preukazy, ktoré im zostali ako pamiatka na tento deň.Najskôr si zopakovali pravidlá cestnej premávky, ktoré si následne overili na detskom dopravnom ihrisku. Precvičili si úlohu chodca aj šoféra na bicykli, či kolobežke. Dostali aj vodičské preukazy, ktoré im zostali ako pamiatka na tento deň.

Share This