V rámci medzinárodného projektu Educate Slovakia sme v našej škole na 5 dní od 3. do 7. júna znovu privítali štyroch zahraničných študentov.

Cherry z Hong Kongu, Oľgu z Ruska,  Hondu zo Singapuru a Oliviera z Francúzska. Študenti mali v anglickom jazyku prezentácie o svojej krajine, na ktoré nadväzovali rôzne aktivity. Týždeň, ktorý tu študenti strávili, prehĺbil záujem žiakov o rôzne kultúry a preveril ich schopnosti komunikovať v anglickom jazyku. Projekt zastrešovala medzinárodná študentská organizácie AIESEC. Na projekte sa zúčastnili všetci žiaci 5.-9. ročníka, ktorí boli rozdelení do skupín tak, že každá skupina strávila s každým študentom dve hodiny, teda každý žiak absolvoval 2 x 4 vyučovacie hodiny v angličtine.

OZNAČENIA
Share This