Svet v Bratislave v udalostiach:

Európsky deň jazykov – Svet v Bratislave

   Udalosť    Nezaradené   26. 9. 2014

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname v Jazykovej uličke na Hviezdoslavovom námestí, kde sa v tento deň ozýva široká škála jazykov zo stánkov, ktoré návštevníkom predstavujú rôzne krajiny sveta. Program na Hviezdoslavovom námestí otvorili príhovoromi zástupca starostky mestkej časti Bratislava-Staré Mesto Peter ... čítať ďalej

Educate Slovakia – Svet v Bratislave

   Udalosť    2. stupeň   7. 6. 2013

V rámci medzinárodného projektu Educate Slovakia sme v našej škole na 5 dní od 3. do 7. júna znovu privítali štyroch zahraničných študentov.Cherry z Hong Kongu, Oľgu z Ruska,  Hondu zo Singapuru a Oliviera z Francúzska. Študenti mali v anglickom jazyku prezentácie o svojej krajine, na ktoré nadväzovali rôzne aktivity. Týždeň, ... čítať ďalej

Beseda o Japonsku

   Udalosť    Nezaradené   26. 3. 2013

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka sa v rámci projektu Svet v Bratislave zúčastnili na prednáške o Japonsku, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s japonským veľvyslanectvom. Dozvedeli sa nové informácie o kultúre Japonska, jeho geografickej polohe, histórii, o stravovaní, obliekaní, školskom systéme a pod. Dvaja žiaci si mali možnosť ... čítať ďalej

Deň Európy

   Udalosť    Celá škola   9. 5. 2011

9. mája 2011 sme si pripomenuli Deň Európy. Pred 61 rokmi bola práve v tento deň podpísaná Deklarácia Roberta Schumanna, ktorá sa považuje za zárodok modernej európskej integrácie. Oslavy Dňa Európy prebiehali na Hlavnom námestí a zúčastnili sa na ňom aj žiaci našej školy. Pre tých najmenších bolo pripravené Europuzzle či ... čítať ďalej

Európsky deň jazykov – Svet v Bratislave

   Udalosť    Celá škola   24. 9. 2010

Žiaci našej školy sa 24. septembra zúčastnili na Európskom dni jazykov. V Bratislave sa v tento deň uskutočnilo stretnutie žiakov a študentov, ktorí sa venujú cudzím jazykom, s kultúrnymi a jazykovými inštitútmi a centrami krajín Európskej únie, ktoré pracujú v našom meste. Akciu slávnostne otvoril  starosta mestskej časti ... čítať ďalej