Cieľom exkurzie v rámci vyučovacieho predmetu technika sa tento školský rok stalo mesto Brno.

1.júna 2016 navštívili žiaci 7.A, 8.A,B a 9.A druhé najväčšie mesto v Českej republike a prežili v ňom naozaj zaujímavý deň.

Dopoludnie strávili v interaktívnom science centre VIDA. Na ploche 4 600 m2 tu mali možnosť vyskúšať si „na vlastnej koži“ 150 exponátov rozdelených do 4 tematických sekcií – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Okrem toho si pozreli predstavenie so zábavnými pokusmi, počas ktorého dostali odpoveď na mnohé otázky.

Popoludnie patrilo Hvezdárni a planetáriu v Brne. Objednaný program Cesta za miliardou hviezd nadchol naozaj všetkých. V tomto predstavení, ktoré je spoločným projektom niekoľkých desiatok digitálnych planetárií pod patronátom Európskej kozmickej agentúry, sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavého o histórii poznávania vesmíru, meraní vzdialeností vo vesmíre, vzniku a vývoji hviezd, ako aj o orientácii na hviezdnej oblohe.

OZNAČENIA
Share This