Dňa 31. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné oceňovanie žiakov, ktorí sa umiestnili v obvodných kolách predmetových olympiád, postupových a športových súťaží.

Slávnostné odovzdávanie diplomov organizovalo Centrum voľného času, Bratislava – Staré Mesto v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

Na slávnosti sa zúčastnili aj naši úspešní reprezentanti – žiaci I. a II. stupňa, ktorí si prevzali ceny a diplomy z rúk úspešných športovcov Bratislavy.

Odovzdávania cien sa zúčastnili: Juraj Klučár, Filip Čurda, Tomáš Strýček, Daniel Mozolák, Cameron Walter Giffard Moore, Tomáš Olejár,  Filip Škorec, Samuel Srpoň, Hana Sláviková, Lucia Melíšková, Kristína Gondová, Rebeka Lacinová, Laura Lacinová, Mária Maslova, Gregor Hraška, Adam Kolčák, Leo Hanzel, Sergio Kováč, Peter Belanský, Lujza Michalková.

Srdečne gratulujeme!

OZNAČENIA
Share This