Termín: 16.4. – 18.4.
Zraz: 5:45 pri hradnom múre, odchod o 6:00
Príchod: 18.4. medzi 19:00 – 20:00
V prípade potreby volajte do školy 02/54411323.

Žiaci si so sebou majú priniesť: preukaz poistenca, cestovný doklad, jedlo a dostatok pitia na cestu (stravovanie začína večerou), primerané oblečenie, lieky pre prípad nevoľnosti (resp. iné, ktoré dieťa potrebuje užiť), vreckové.

Share This