V nadväznosti na témy dejepisu v 9. ročníku, zúčastnili sa naši žiaci na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.
Bývalý židovský pracovný a koncentračný tábor je prebudovaný na expozíciu o slovenskom holokauste a rasovom násilí. V jednotlivých barakoch sa žiaci zoznámili s rasovou legislatívou v Slovenskej republike, mali možnosť vidieť repliky dielní, kde povinne vykonávali prácu väznení.
Žiaci v múzeu absolvovali nielen pútavý sprievod expozíciou, ale aj vzdelávanie a prehĺbili svoje poznatky z temnej stránky našich národných dejín.
Share This