V súvislosti s výučbou tém týkajúcich sa totalitných režimov v Európe v 20. storočí, zvlášť holokaustu, využili učitelia dejepisu ponuku Poľského inštitútu a pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníka exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi.

V priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora pre židovské obyvateľstvo v Seredi žiaci spoločne s učiteľmi absolvovali prednášku poľského historika Dr. Mareka Bema o holokauste a vyhladzovacom tábore Sobibor (Poľsko). Po prednáške spojenej s diskusiou žiaci absolvovali výstavu venovanú likvidačnému táboru v Sobibore, ako aj samotnú komentovanú prehliadku múzea. V dvoch pôvodných zrekonštruovaných objektoch pracovného tábora sa žiaci zoznámili s problematikou holokaustu na Slovensku, s nariadeniami a realizáciou protižidovských opatrení.

Ostáva nám poďakovať sa Poľskému inštitútu za ponuku exkurzie a skvele pripravenú akciu.

Share This