Slovenský atletický zväz prišiel s projektom Detská atletika. Jeho hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov a tým priviesť deti k pravidelnému a zdravému pohybu.

Do projektu sa mohla zapojiť každá škola, organizácia alebo inštitúcia zaoberajúca sa vzdelávaním a športovou prípravou detí a žiakov vo veku 4 – 11 rokov. Každá takáto organizácia musí mať základňu minimálne 100 prihlásených detí, aby dostala atletickú súpravu. Vďaka aktivite našich rodičov sa to podarilo a atletickú súpravu, ktorú budú učitelia využívať na hodinách telesnej výchovy v MŠ a ZŠ, ale aj pri popoludňajšej športovej činnosti v ŠKD, sme získali.

Pani učiteľkám ju bol osobne odovzdať olympijský víťaz z OH Rio 2016, chodec Matej Tóth spolu s jeho trénerom Matejom Spišiakom a pani Kozolkovou z Atletického klubu Bratislava.

Veľmi sa tešíme a dúfame, že najväčšiu radosť budú mať naše deti!

OZNAČENIA
Share This